Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych

Aktualności

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych informuje, że na podstawie Decyzji NR GL.RZT.70.60.2022 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 5 grudnia 2022r., z dniem 22.12.2023r. zmianie ulega stawka opłaty za wodę.

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych informuje, że na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych nr 2/03/2022 z dnia 22.03.2022r. , z dniem 11.04.2022r. zmianie ulega stawka opłaty za ścieki.

W związku z powyższym od 22.12.2023r. obowiązują następujące stawki:

•    woda              9,30 zł/m3 brutto
•    ścieki             14,84 zł/m3 brutto

Razem woda + ścieki:    24,14 zł/m3 brutto


Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych informuje, że zgodnie z Uchwałą Nr L/507/22 Rady Miejskiej w Łaziskach Górnych z dnia 20 grudnia 2022r. zmienia się stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od 01.04.2023r. wynosić będzie 34,00 zł miesięcznie od osoby