Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych

Aktualności

Informacja o odczycie wody

W związku z trwającym stanem zagrożenia epidemicznego oraz w trosce o Państwa bezpieczeństwo i bezpieczeństwo pracowników jednostki Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych  zwraca się z prośbą o samodzielne odczytanie liczników wody w Państwa mieszkaniach w dniu 31.08.2022r. oraz telefoniczne lub mailowe podanie do dnia 02.09.2022r. na:

(nr telefonu: 32 2244850, email: b.wrobel@zim-laziskagorne.pl).

 

 

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych informuje, że na podstawie Decyzji NR GL.RZT.70.138.2021 Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, z dnia 26 lipca 2021r., z dniem 13.08.2022r. zmianie ulega stawka opłaty za wodę.

•    woda              8,08 zł/m3 brutto
•    ścieki             13,55 zł/m3 brutto

Razem woda + ścieki:    21,63 zł/m3 brutto

 

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych informuje, że na podstawie Zarządzenia Wewnętrznego Zarządu PGKiM Sp. z o.o. w Łaziskach Górnych nr 2/03/2022 z dnia 22.03.2022r. , z dniem 11.04.2022r. zmianie ulega stawka opłaty za ścieki.
W związku z powyższym od 01.05.2022r. obowiązują następujące stawki:

•    woda              8,06 zł/m3 brutto
•    ścieki             13,55 zł/m3 brutto

Razem woda + ścieki:    21,61 zł/m3 brutto