Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych

Najważniejsze zadania Zakładu

1. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,

2. zarządzanie cmentarzem komunalnym,

3. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,

4. prowadzenie usług związanych z oczyszczaniem miasta.