Kim jesteśmy..

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych został utworzony 1 stycznia 2005 roku. Jednostka realizuje zadania Gminy Łaziska Górne odnoszące się do bieżącego i ciągłego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki mieniem, utrzymania czystości w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo – finansowych, a w szczególności:
1. zarządzanie nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
2. zarządzanie cmentarzem komunalnym,
3. działalność pomocnicza na rzecz administracji publicznej,
4. prowadzenie usług związanych z oczyszczaniem miasta.

powrót..

Skip to content