Informacja o zakresie działalności Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych w tekście łatwym do czytania i zrozumienia( ETR)

Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych, czyli w skrócie ZIM ŁG znajduje się przy ulicy Chopina 17 w Łaziskach Górnych.

Dyrektor jest szefem ZIM ŁG.

Dyrektorem jest Antoni Moroń.

Dyrektorowi w pracy pomagają Zastępca Dyrektora, Główny Księgowy i  pracownicy ZIM ŁG.

Czym zajmuje się ZIM ŁG ?

W ZIM ŁG możesz:
 • podpisać umowę najmu na mieszkanie należące do Urzędu Miasta,
 • zapłacić czynsz za wynajmowane z UrzęduMiasta mieszkania,
 • podpisać umowę o zarządzanie z Zarządcą Wspólnoty Mieszkaniowej,
 • wyznaczyć miejsce pochówku na cmentarzu komunalnym,
 • opłacić miejsce na cmentarzu komunalnym,
 • dowiedzieć się o miejscu pochówku zmarłego,
 • zgłosić potrzebę usunięcia leżących na ulicy szczątków zwierząt.
ZIM ŁG ma też inne zadania:
 • dba o czystość budynków należących do Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej, Centrum Usług Społecznych i Przychodni Zdrowia,
 • dba o budynki mieszkalne należące do Urzędu Miasta – remontuje, pilnuje czystości i porządku w środku i na zewnątrz budynków,
 • dba o czystość i porządek przystanków autobusowych na terenie miasta Łaziska Górne,
 • dba o czystość i porządek ulic i chodników w mieście Łaziska Górne,
 • dba o porządek na cmentarzu komunalnym przy ulicy Orzeskiej w Łaziskach Górnych,
 • pilnuje i dba o czystość Szalet Miejskich znajdujących się naprzeciwko budynku Urzędu Miasta Łaziska Górne,
 • zajmuje się utrzymaniem czystości na „ścieżkach zdrowia” koło basenu Żabka w Łaziskach Górnych,
 • dba o porządek na placach zabaw: „Małpi Gaj” przy ulicy Morcinka, „Frajda” przy ulicy Ogrodowej oraz placu zabaw przy ulicy Mikołowskiej,
 • pilnuje sprawności i kontroluje stan techniczny urządzeń siłowni zewnętrznych i urządzeń placów zabaw.

Kontakt z pracownikami ZIM ŁG:

Zakład jest otwarty w godzinach:

 • poniedziałek od 7.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

W sobotę i niedzielę ZIM ŁG jest zamknięty.

Jak możesz załatwić sprawy w ZIM ŁG?

1.  Możesz napisać pismo i wysłać na adres:
Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych
ul.Chopina 17
43-170 Łaziska Górne

2.  Możesz napisać pismo i przynieść do ZIM ŁG.

3.  Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:

sekretariat@zim-laziskagorne.pl

Musisz mieć Internet i konto poczty elektronicznej.
Poczta elektroniczna to poczta, z której możesz korzystać
w komputerze, tablecie lub telefonie komórkowym.

4.  Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP.

ePUAP to skrót nazwy:

Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej.

Platforma ePUAP to taki specjalny rodzaj poczty elektronicznej.
Musisz mieć Internet i konto na platformie ePUAP.

Aby wysłać pismo musisz wejść na stronę internetową platformy ePUAP: www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki ZIM ŁG na platformie ePUAP to:
/zim-laziskagorne/SkrytkaESP

5.  Możesz zadzwonić na numer 32 22 44 850

5.  Możesz przyjść do ZIM ŁG w godzinach pracy i spotkać się
z pracownikiem.

Jak trafisz do ZIM ŁG?

Obok ZIM ŁG znajduje się przystanek autobusowy. Nazwa przystanku to Łaziska Górne Chopina.
Na przystanku staje autobus darmowej komunikacji linii Ł.

Możesz przyjechać do nas samochodem

Przy ZIM ŁG jest bezpłatny parking dla wszystkich. Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością. Takie miejsce parkingowe ma specjalny symbol osoby z niepełnosprawnością i jest pomalowane na kolor niebieski.

Tytuł >>>>>

Czy ZIM ŁG jest dostosowany dla osób z niepełnosprawnością?

Przy ZIM ŁG jest bezpłatny parking dla wszystkich. Możesz zaparkować na miejscu dla osoby z niepełnosprawnością. Takie miejsce parkingowe ma specjalny symbol osoby z niepełnosprawnością i jest pomalowane na kolor niebieski.

Budynek ZIM ŁG jest częściowo dostępny. Opis budynku znajdziesz w deklaracji dostępności
Skip to content