Informacja o zakresie działalności Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych – tekst odczytywany maszynowo.

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych (ZIM ŁG) jest jednostką budżetową realizującą zadania Miasta Łaziska Górne odnoszące się do bieżącego i ciągłego zaspokajania lokalnych potrzeb w zakresie gospodarki mieniem, utrzymania czystości w zakresie powierzonym w Statucie i zatwierdzonych planach rzeczowo – finansowych, a w szczególności:

 • zarządzaniem nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi,
 • zarządzaniem cmentarzem komunalnym,
 • działalnością pomocniczą na rzecz administracji publicznej,
 • prowadzeniem usług związanych z oczyszczaniem miasta.

Siedzibą Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych jest miasto Łaziska Górne.

ZIM ŁG kieruje Dyrektor Zakładu Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych.

Strukturę organizacyjną ZIM ŁG stanowią:

 1. Kierownictwo ZIM ŁG:
 • Dyrektor
 • Zastępca Dyrektora
 • Główny Księgowy
 1. Pracownicy ZIM ŁG

Siedziba ZIM ŁG

ZIM ŁG znajduje się przy ulicy Chopina 17 w Łaziskach Górnych.

Godziny pracy ZIM ŁG

ZIM ŁG jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach:

 • w poniedziałek od 7.00 do 17.00
 • od wtorku do piątku od 7.00 do 15.00

Sprawy, które można załatwić w ZIM ŁG

 • sprawy związane z administrowaniem budynków należących do mieszkaniowego zasobu miasta Łaziska Górne,
 • sprawy związane z miejscem pochówku na cmentarzu komunalnym znajdującym się przy ulicy Orzeskiej w Łaziskach Górnych,
 • zgłosić potrzebę usunięcia leżących na ulicy szczątków zwierząt.

Inne zadania wykonywane przez ZIM ŁG

 • prowadzenie spraw związanych z zarządzaniem Wspólnot Mieszkaniowych utworzonych na budynkach należących do mieszkaniowego zasobu miasta Łaziska Górne,
 • prowadzenie spraw administracyjnych związanych z najmem i rozliczaniem lokali mieszkalnych i lokali użytkowych
 • utrzymywanie czystości budynków należących do Urzędu Miasta, Biblioteki Miejskiej, Centrum Usług Społecznych i Przychodni Zdrowia,
 • dbanie o należyty stan techniczny i sanitarny budynków, ich otoczenia oraz pomieszczeń wspólnego użytku, takich jak korytarze, klatki schodowe, piwnice, strychy,
 • utrzymywanie w czystości przystanków autobusowych na terenie miasta Łaziska Górne,
 • dbanie o czystość i porządek ulic i chodników w mieście Łaziska Górne,
 • odbiór i utylizacja odpadów zgromadzonych w koszach ulicznych,
 • administrowanie cmentarzem komunalnym przy ulicy Orzeskiej w Łaziskach Górnych,
 • administrowanie szaletami,
 • utrzymywanie czystości na „ścieżkach zdrowia, na placach zabaw, pilnowanie sprawności i kontrolowanie stanu technicznego urządzeń siłowni zewnętrznych i urządzeń placów zabaw,
 • okresowe przeprowadzanie deratyzacji (kwiecień i październik),
 • likwidacja dzikich wysypisk z terenu miasta Łaziska Górne.

Załatwianie spraw w ZIM ŁG

 1. Możesz napisać pismo i wysłać na adres:

Zakład Inżynierii Miejskiej w Łaziskach Górnych

 1. Chopina 17
  • Łaziska Górne
 2. Możesz napisać pismo i przynieść do siedziby ZIM ŁG
 3. Możesz napisać wiadomość i wysłać na adres e-mail:sekretariat@zim-laziskagorne.pl
 4. Możesz napisać pismo i wysłać za pomocą platformy ePUAP:www.epuap.gov.pl

Adres skrzynki podawczej ZIM ŁG na platformie ePUAP to/zim-laziskagorne/SkrytkaESP

 1. Możesz zadzwonić na numer 32 224 45 80.

Dojazd do urzędu

Autobus:

Obok ZIM ŁG znajduje się przystanek (Łaziska Górne Chopina), na którym staje autobus darmowej komunikacji linii Ł.

Samochód:

Przy ZIM ŁG jest bezpłatny, ogólnodostępny parking.

Dostosowanie dla osób z niepełnosprawnością

Opis dostępności znajduje się w deklaracji dostępności

Skip to content